2.g studieture

De næste uger er alle 2.g-klasser på studietur ud i verden.

2bk1 rejser med dansk og historie til Firenze
2bk2 rejser med biologi og idræt til Fuerteventura
2bmm rejser med dansk og engelsk til Edinburgh
2eu rejser med engelsk og historie til Edinburgh
2ms1 rejser med dansk og historie til Edinburgh
2ms2 rejser med matematik og historie til Malaga
2mus rejser med engelsk og musik til Dublin
2se1 rejser med engelsk og historie til Atlanta
2se2 rejser med engelsk og samfundsfag til New York
2td rejser med biologi, historie og idræt til Fuerteventura

Flere af klasserne laver hjemmesider til rejserne. Se fx 2ms2’s studietursside her.