Fokusområder 2013/14

Fleksibel læring

Der er udviklet et metodekatalog med opstartsøvelser/motiverende, produktfokuserende aktiviteter, spil og elevaktiverende arbejdsformer

Internationalisering

IT i undervisningen

Der er udviklet et metodekatalog med opstartsøvelser/motiverende, produktfokuserende aktiviteter, spil og elevaktiverende arbejdsformer

Skriftlighed

’Skriv for at lære, og lær at skrive’  det er vores udgangspunkt for arbejdet med skriftlighed.

Det betyder at skriftlige øvelser indgår i det daglige arbejde. Når vi samler op på lektien, når vi arbejder os ind på centrale punkter i faglige emner, og når vi afslutter et emne.

De daglige skriveøvelser indgår i elevernes læreprocesser og er med til at udvikle deres studiekompetencer. Samtidig forbereder vi på den måde det flerfaglige arbejde i forbindelse med de større skriftlige opgaver DHO, SRO, SRP og AT.

Som fælles referenceramme har vi skolen udviklet en progressionsplan, der indeholder faglige krav trin for trin