Fokusområder i 2014/15

Undervisningsdifferentiering

I fagene matematik, engelsk og samfundsfag vil der eksperimenteres med undervisningsdifferentiering, således at de forskellige faglige niveauer på de enkelte hold tilgodeses. Desuden vil der blive udviklet undervisningsforløb via Moodle, som vil kunne styrke mulighederne for differentiering af undervisningen.

Almen studieforberedelse og innovation

Erfaring med inddragelse af innovation i almen studieforberedelse videreudvikles og deles.

Brug og misbrug af it i undervisningen

I et par 1g-klasser vil der udvikles et sæt retningslinjer, som vil klarlægge, hvordan it bør bruges, og hvordan it ikke bør bruges. Problemet med elevernes lette adgang til de sociale medier vil bl.a. blive undersøgt.

Skriftlighed

Det er en fortsættelse af fokusområdet fra sidste skoleår

’Skriv for at lære, og lær at skrive’ det er vores udgangspunkt for arbejdet med skriftlighed.

Det betyder at skriftlige øvelser indgår i det daglige arbejde. Når vi samler op på lektien, når vi arbejder os ind på centrale punkter i faglige emner, og når vi afslutter et emne.

De daglige skriveøvelser indgår i elevernes læreprocesser og er med til at udvikle deres studiekompetencer. Samtidig forbereder vi på den måde det flerfaglige arbejde i forbindelse med de større skriftlige opgaver DHO, SRO, SRP og AT.

Som fælles referenceramme har vi skolen udviklet en progressionsplan, der indeholder faglige krav trin for trin