2016

Værdigrundlaget

Der arbejdes i dette skoleår med en reformulering af skolens værdigrundlag

Innovation

Der arbejdes i dette skoleår med at klæde lærerne på til at undervise i innovation i fagene.

Trivsel

Elevernes trivsel er omdrejningspunktet for Trivselsudvalgets arbejde. Vi arbejder ud fra elevundersøgelser og har fokus på både social og faglig trivsel, da det naturligt giver eleverne en mere tryg hverdag på skolen. 

I år har vi især haft fokus på 1. g’ernes skolestart ved implementering af en ny model for 1. skoledag samt udvikling af 4 klassens timer. Disse har haft forskellige omdrejningspunkter: O-løb på skolen, at lære sin klasse bedre at kende (både fagligt og socialt), motivation i klassen samt fokus på IT-færdigheder. Efter jul vil endnu en klassens time om brug og misbrug af IT blive afviklet.

1.g’erne har også været på introtur til Sletten samt haft en halv dag før det, hvor de sammen med deres lærere mødtes under mere uformelle rammer og fik mulighed for at blive rystet bedre sammen. 

Også i år har alle 1.g klasser haft en dag om klasserumskultur sammen med coach fra Hovedkulds, Søren Skou.  

Fremadrettet arbejder vi med nye tiltag for de øvrige årgange på skolen. Derudover har vi også taget hul på ændringer i planen, så den bliver tilpasset det nye grundforløb, som de kommende 1. g’ere skal følge.

Grundforløbet

Med den nye gymnasiereform er der lagt op til store ændringer i 1g-grundforløbet.

Motivation

Motivationsudvalget blev nedsat i skoleåret 2015/16. Udvalget arbejder med en model, der (med udgangspunkt i bogen Camilla Hutters m.fl: “Unges Motivation og læring”) kortlægger klassernes motivationsmønster. 

Udvalget arbejder med formativ evaluering og har foranlediget, at første karaktergivning i 1g er blevet skubbet frem til midt i december. I stedet for den karaktergivning, der tidligere lå midt på efteråret, bliver der nu afholdt formative evalueringer i fagene. 

Udvalget har desuden udarbejdet nye spørgerammer til 1g-samtalen og 2g-samtalen.