2018

Skriftlighed frem mod ny SRP

Udvalget arbejder med progressionsplan for skriftlighed og mundtlighed fra DHO og frem mod SRP – “SRP-trappen”.

Formativ evaluering

Formativ Evaluering udstikker rammerne for, at eleverne kan arbejde formativt med selvevaluering og faglig udvikling. Samtidig arbejder udvalget med at oprette et katalog med inspiration til formative evalueringsstrategier for den enkelte lærer til brug i den daglige undervisning.

130-timers pulje

130 timerspuljen er en timepulje til særlige faglige aktiviteter. Den samlede undervisningstid for hver elev øges med ca. 130 timer i stx. Den ekstra undervisningstid samles i en timepulje, som skolerne selv fordeler til fag eller faglige aktiviteter, hvor de vurderer, at eleverne har behov for en særlig indsats sammen med en lærer. Foruden skriftlig træning kan puljen for eksempel bruges til intensive kurser i bestemte fag, faglige praktikophold eller særlige talentaktiviteter.

Det er 130-timersudvalgets opgave af fordele og organisere de 130 timer, så eleverne på Marselisborg modtager en varieret og samtidig individuelt tilrettelagt undervisning.

Trivsel

Udvalget har til opgave at fremme elevernes faglige og sociale trivsel i forhold til skolens værdier: fællesskab, respekt, åbenhed og samarbejde. Udvalget planlægger, koordinerer og beskriver team- og introlærernes opgaver og vedligeholde dokumentet: “Teamlærernes opgaver” samt “trivselsårshjulet”

Karrierelæring

IT-kompetenceplan

Udvalget arbejder med en kompetenceplan for eleverne over de tre gymnasieår, hvor både det normativt/etiske aspekt, det strukturelle aspekt og det skabende aspekt tilgodeses.