2se2 i New York

Vi har været i New York på vores studietur med studieretningen samfundsfag/engelsk.
På vores rejse har vi oplevet byen indefra gennem de rigeste og fattigste amerikanske elevers hverdag, oplevet diverse kvarterer lige fra Williamsburg til Upper East Side og generelt opnået et helt unikt perspektiv på den by, vi ellers troede, vi kendte. Vi er kommet helt tæt på den store diversitet, der findes iblandt den amerikanske befolkning og har på samme tid lært, hvilke faktorer der skaber den. Efter vores hjemkomst har vi opnået et meget bredere perspektiv, både på vores egen tilværelse, men især også på den amerikanske. Vi har fået bekendtskaber og minder, der har gjort et kæmpe indtryk på os som unge mennesker i Danmark.

Tekst og foto: 2se2