3es i London

3es gæster London og vil med historiens øjne fokusere på multikulti, Det Britiske Imperiums opbygning – og det imperium der siden brast og lige nu brister videre. Vi ser blandt meget andet parthenonudsmykningen fra Athen, The Elgin Mables, på British Museum og anskuer den som eksempel på opbygningen af det Britiske imperium, der søgte at omfavne den antikke verden og naturligt blive dens arvtager.

Vi besøger St. Pauls Cathedral og sætter den i spil i forhold til blitzen, hvor imperiet stærkt presset slog igen. Hele tiden er vi opmærksomme på at befinde os i en multikulturel metropol, hvor der assimileres samtidig med at der afgrænses. Hvor det vidtstrakte imperium i dag tydeligt præger bybilledet og sender imaginære tråde ud til det tabte imperium. Med de psykologiske briller undersøger vi den londonske ungdom. Vi ser på hvordan de unge lever i denne multikulturelle, historiske metropol. Hvordan formes identiteten af miljøet, hvordan agerer man som ung i London, hvilke interesser, hvilke uddannelser og hvilke drømme har man som ung i London? Med interviews og spørgeskemaer vil vi komme helt tæt på det levede liv i disse historiske kulisser.