3.mb i hovedstaden

19. april 2009 af Stig Poulsen

Studieretningsfagene biologi og matematik førte 3.mb på en oplevelse gennem København. Turen gik tirsdag aften til Tycho Brahe Planetariet, hvor 3D filmen “Delfiner og hvaler” blev vist. Onsdag gik turen til Darwin-udstillingen på zoologisk museum, hvor udstillingens arrangør Hanne Stranger vist rundt. 3.mb var efterfølgede på Det Biovidenskabelige Fakultet (tidligere KVL) på Københavns Universitet. Dagen sluttede med en tur i Operaen, hvor 3.mb så opførelsen af “Livlægens Besøg”. Efterfølgende fik klassen en snak med Bo Holten, som ikke kun har komponeret operaen, men også dirigerede den. Torsdag var der foredrag og regneøvelser på DTU om “Andefodring, et overset miljøproblem”. Inden hjemrejsen nåede 3.mb at besøge H.C. Ørsted Instituttet, hvor der var foredrag om differentialligninger med efterfølgende rundvisning på instituttet.