3td på gårdbesøg

Tirsdag var 3td på gårdbesøg i Skanderborg. Eleverne fik en rundtur på Vidtskuegård, hvor svineproducent Ole Larsen producerer ca 15.000 svin om året.
Besøget var afslutning på biologiforløbet: Truer den danske svineproduktion folkesundheden?
I dette forløb har eleverne arbejdet med at beskrive og forklare de mekanismer, der fører til antibiotikaresistens i husdyrproduktionen.

Tekst og foto: Per Fløng