Åbent Hus

Marselisborg holder i januar måned traditionelt et stort Åbent Hus-arrangement, hvor elever og forældre kan se skolen, møde lærere og elever og få en orientering om STX-uddannelsen og om Marselisborg Gymnasium.

 

Kære alle kommende elever og forældre.

Marselisborg holder i januar måned traditionelt et stort Åbent Hus-arrangement, hvor elever og forældre kan se skolen, møde lærere og elever og få en orientering om STX-uddannelsen og om Marselisborg Gymnasium.

Desværre kan vi på grund af situationen omkring Covid-19 ikke gennemføre arrangementet som planlagt i år. I stedet laver vi her på hjemmesiden et virtuelt arrangement.

På hjemmesiden herunder kan I se en række videoer. Vi vil opfordre forældre og elever til at se videoerne sammen. Rektor vil byde velkommen, Uddannelseschef Else Marie Gejl vil forklare sammensætningen af en STX-uddannelse, der vi være en samtale med elever, elevrådet vil præsentere sig. Endelig vil vi præsentere studieretninger (som eleverne ikke skal vælge før efteråret i 1g) og sprogfag, som eleverne skal vælge ved tilmelding.

Er der spørgsmål, efter I har set de små videoer, er I meget velkomne til at skrive til rektor Kirsten Skov (ks@marselisborg-gym.dk) eller ringe til skolen på 86266200.

 
Overvejer du at starte på Marselisborg Gymnasium?

 

Til Åbent Hus kan du få et indtryk af, hvordan det er at gå på Marselisborg Gymnasium. Du kan se skolen, møde nogle af skolens lærere og elever, høre om fagene, lytte til musik fra årets musical, høre om gymnasiets studieretninger og meget mere.

 
 
                 Se film om valg af fag her:
Du har sikkert allerede en forestilling om, hvordan det er at gå i gymnasiet. Måske har du været på brobygning eller har snakket med søskende eller venner om det. 

 

På Marselisborg Gymnasium er undervisningen præget af aktualitet, nærvær og kritisk distance. Vi stiller spørgsmål ved de herskende sandheder i samfundet og opfordrer jer til at gøre det samme og komme med nuancerede bud på de problemstillinger, I møder af både naturfaglig, samfundsmæssig og humanistisk art.

 

Ud over den daglige undervisning er der aktiviteter som 

redAarow elevrådsarbejderedAarow musicalredAarow frisportredAarow caféer og redAarow solder (fester), 

I kan deltage i.

 

I 2.g rejser klassen til udlandet på redAarow studietur for at se tingene fra en anden vinkel end den daglige, mens 3.g byder på en 3-dages-tur i ind- eller udland.

 

                                        

Vi glæder os til at se dig til åbent hus
 ..og igen efter sommerferien!

 


Bliv klar til gymnasiet

Marselisborg Gymnasium gør meget for at lette overgangen fra folkeskolen til gymnasiet. Som en del af dette arbejde er en række lærere engageret i forskellige brobygningsprojekter, der skal forberede elever fra folkeskolen til livet som gymnasieelever. Derudover inviterer vi hvert år mange folkeskoleelever til at komme på gymnasiet og deltage i gymnasiets undervisning. På billedet ses to folkeskoleelever, der aktivt deltager i en 1.g matematiktime. Udover at deltage i gymnasiets undervisning, og møde nogle af gymnasiets lærere, bliver folkeskoleeleverne også introduceret til vores elevdemokrati gennem et møde med vores elevråd.

Studieretninger

På Marselisborg Gymnasium udbydes der 12 forskellige studieretninger og en TeamDanmark studieretning. Der er både naturvidenskabelige-, sproglige, samfundsfaglige- og musiske studieretninger. Du skal ikke træffe valg om studieretning før efter grundforløbet.

Optagelse

For at kunne blive optaget skal du opfylde visse betingelser

Bekendtgørelsen om optagelse på gymnasiale uddannelser

Adgangskortet

De fag, du vælger i gymnasiet, giver adgang til bestemte videregående uddannelser, og udover faget er det også afgørende, hvilket niveau faget tages. Du kan bruge adgangskortet til at se dine muligheder ud fra forskellige valg af fag og niveauer.

Adgangskortet

Egenbetaling

Eleverne betaler ved skolestarten i 1g ca 850 kr for undervisningsmateriale, derudover skal elever i løbet af de tre år højst betale 6500 kr til ekskursioner og studieture