Akademiet for Talentfulde Unge

Akademiet for Talentfulde Unge er stedet for elever, som søger den brede faglige udfordring. Eleverne tilbydes et sammenhængende forløb som starter i 1.g og slutter i første halvdel af 3.g. Forløbet består af flere seminarer som er obligatoriske at deltage i, samt flere som er frivillige, alle seminarerne ligger efter skoletid, hertil kommer en sommerskole som er obligatorisk at deltage i.

Hvert år har Marselisborg Gymnasium muligheden for indstille tre elever til Akademiet for Talentfulde Unge. Eleverne udpeges af 1.g klassernes lærer, hvorefter de opfordres til at skrive en personlig motiveret ansøgning som vurderes af rektor samt af skolens talentkoordinator. Rektor og talentkoordinatoren udvælger i fællesskab på baggrund af de indkomne motiverede ansøgninger 3 elever, der indstilles til optagelse på Akademiet.

Om Akademiet for Talentfulde Unge

Akademiet for Talentfulde Unge, er et tilbud til elever som er særligt motiverede og akademisk talentfulde. Det er typisk de en til to bedste elever i hver klasse som vil have mulighed for at kunne begå sig hos akademiet. Foruden deres faglige dygtighed skal eleverne besidde lysten til at arbejde ekstra med deres akademiske interesser. Akademiet for Talentfulde Unge samler disse fagligt engagerede elever og faciliterer muligheden for at dygtiggøre sig i et højt tempo.

Programmet varer to år og starter i midten af 1.g og løber således frem til midten af 3.g .

Forløbet har til formål at inspirere og udfordre eleverne fagligt, samt at forberede dem på en akademisk karriere. Gennem forløbet vil eleverne opleve både forelæsninger og workshops inden for faglige rammer, som spænder over samfunds-, human- og naturvidenskabelige fagområder. Akademiet arbejder tæt sammen med både videregående uddannelser og private virksomheder, for at kunne tilbyde eleverne et varieret og omotiverende program, som giver eleverne mulighed for at møde nogle af de bedste forskere og mest innovative virksomheder i landet.

Grundet programmets varierede tilbud stimuleres eleverne til at opdyrke og udvikle nye faglige interesser, såvel som at dykke dybere ned i relevante problemstillinger inden for deres egen interessesfære.

Akademiet for Talentfulde Unge har tillige til formål at tilbyde eleverne socialt samvær og sparring med ligesindede. Hvorfor eleverne hvert år tilbydes en uges intensiv akademisk camp i sommerferien, hvor de faglige udfordringer uddybes.

Talenterne

Akademiets talenter er elever, som er blevet udvalgt i 1.g på baggrund af særligt lovende akademiske evner, samt bred faglig dygtighed og ikke mindst et overskud til at kunne yde en ekstra indsats. Deltagerne forventes at følge Akademiets mange aktiviteter sideløbende med deres forløb ved Marselisborg Gymnasium. Det forventes derfor at eleverne besidder en god portion vedholdenhed og ikke mindst være motiverede for at bruge fritiden på faglige udfordringer.

Du kan læse meget mere om Akademiet for Talentfulde Unge på deres hjemmeside: Akademiet for Talentfulde Unge