AMG

Arbejdsmiljøgruppen arbejder med fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Sammensætning:

Består af rektor, pedel og 2 valgte arbejdsmiljørepræsentanter

Samarbejdsrelationer:

Er repræsenteret i SU