Arrangementer

Tirsdag den 10. marts 2020 kl 19.30

Kasper Nielsen
Vurderings- og salgsdirektør og auktionarius hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner
TV vært i en række udsendelser: Hvad er det værd?, Guld på godset, Antikduellen, Kunstquiz, Auktionshuset
Student fra Marselisborg Gymnasium 1989


Onsdag den 23. oktober 2019 kl 19.30

“Det perfekte helvede…”
Foredrag med cand. psych. Tina Malchow-Møller


Tirsdag den 10. september 2019 kl. 19.30

Generalforsamling Marselisborg Gymnasiums Forældreforening og foredrag om gymnasiets historie ved Lektor Dan Enevold Mikkelsen 

Tirsdag 22. januar 2019 kl 19.30 – 21.30

Foredrag med den tidligere cykelrytter Michael ’Kylling’ Rasmussen

Kære alle medlemmer fra Forældreforeningen på Marselisborg Gymnasium!

Tak for en fantastisk aften med jer! Vi har været rigtig glade for at have Michael “Kyllingen” Rasmussen på besøg. Og vi takker jer for jeres bidrag til Forældreforeningen på Marselisborg Gymnasium.

På gensyn!

Med venlig hilsen

Forældreforeningen på Marselisborg Gymnasium


 

Onsdag 5. september 2018 kl 19.30

Generalforsamling i Forældreforeningen


Onsdag 17. januar 2018 kl 19.00

En aften med Rene Nielsen


Onsdag 15. november 2017 kl 19.00

Tilbage til skolebænken


Onsdag 26. April 2017 kl. 19.00

Foredrag ved Jørgen Leth


Onsdag 1. Februar 2017 kl. 19.30

Foredrag ved Sara Slott

             


Tirsdag den 6. september 2016 kl. 19.30

Generalforsamling Marselisborg Gymnasiums Forældreforening og foredrag om gymnasiets historie ved Lektor Carsten Rud Poulsen 


Onsdag 11. maj 2016

Om og med Kjeld Holm – tidligere biskop i Aarhus


Onsdag 2. marts 2016

Tilbage til skolebænken


Onsdag 25. november 2015 kl 19:30

Psykologisk Entertainer Niels Krøjgaard


Tirsdag 8. september 2015 kl 19:30

Generalforsamling i Forældreforeningen på Marselisborg Gymnasium


Torsdag 26. februar 2015 kl 19:30

Foredrag med Carl Quist Møller


Onsdag 10. september 2014 kl 19:30

Generalforsamling i Forældreforeningen på Marselisborg Gymnasium


Mandag 4. november 2013 kl 19:30

It Don’t Mean a Thing…? Musik og hjerne

Foredrag med hjerneforsker og jazzmusiker Peter Vuust.

Hjerneforsker og jazzmusiker Peter Vuust fortæller om, hvordan musik og musikundervisning påvirker hjernen og giver sit bud på, hvad man skal tro på i forhold til Mozart-effekten, og hvad man kan bruge den til.

            

Peter Vuust udtaler om foredraget:
”Om musikkens påvirkning af mennesket auditivt, følelsesmæssigt, motorisk og sprogligt, og hvorfor vi overhovedet er udstyret med evnen til at lytte til, forstå og udøve musik. Med udgangspunkt i den nyeste hjerneforskning fortæller foredraget også om, hvorledes musikerhjernen ændrer sig gennem et langt livs øvning, strukturelt og funktionelt, med speciel fokus på, hvordan musikere kommunikerer gennem musik, samt hvad vi potentielt kan bruge denne fascinerende ny videnskab til”.


Tirsdag 6. november 2013

Kulturcafé med Jørgen Leth                                                                           

Onsdag 12. oktober 2011

Kulturcafé om EU set med tyske øjne

Cand.scient.pol. Marc-Christoph Wagner (uddannet fra Aarhus Universitet og Humboldt Universität, Berlin). Marc-Christoph arbejder for tysk tv og radio. Siden 2003 har han været bosat i Danmark, så han taler flydende dansk. 

  • EU’s udvikling i øjeblikket – går det mod mere union?
  • Danmarks rolle i EU set med tyske øjne
  • Problemstillinger omkring den fælles valuta Euroen
            

Programmet for denne aften vil være et ca. 45 minutters oplæg. Efterfølgende vil Marselisborg Gymnasium og Forældreforeningen servere et mindre traktement. Herefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderen.


 

Tirsdag 22. marts 2011

Fremtidens elever – til Fremtidens gymnasium – til Fremtidens Samfund

Forældreforeningen på Marselisborg Gymnaisum inviterer elever og forældre til et kig ind i fremtiden.
Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen vil først give os sit billede af Fremtidens elever – til Fremtidens gymnasium – til Fremtidens Samfund

Bagefter vil et panel med elever, forældre og lærere lægge op til debat.


 

Onsdag 10. februar 2010

Tilbage til skolebænken

Ca. 55 forældre benyttede sig af mulighed for at gå i gymnasiet for en aften.

Forældreforeningen havde inviteret til arrangementet ”Tilbage til skolebænken”, hvor skolens lærere tilbød undervisningslektioner. Forældrene havde forinden på hjemmesiden meldt sig til to lektioner, hvor det enten var muligt at få genopfrisket sin viden i kemi om alkohols egenskaber, blive udfordret i nogle af de etablerede teorier i kognitiv psykologi eller deltage i en diskussion om den nye verdensorden i samfundsfag. Forældrene kunne også vælge filmanalyse i mediefag eller i matematik blive introduceret til geometriske problemstillinger med anvendelse af IT-støttet undervisning.

Mellem de to lektioner var der frikvarter, som dog var en smule anderledes i forhold til det normale på gymnasiet. Her blev lærerværelset omdannet til en hyggelig cafe, hvor der blev serveret en dejlig italiensk buffet med ost og rødvin. Det var en meget inspirerende og hyggelig aften, hvor snakken gik – særligt i frikvarteret.


 

Torsdag 30. april 2009

Forfatteraften

Mød forfatteren til “Kunsten at græde i kor” og “Frygtelig lykkelig” Erling Jepsen på Marselisborg Gymnasium.   

 

Mandag 2. februar 2009

Tilbage til skolebænken

Forældreforeningen for Marselisborg Gymnasium arrangerer “Tilbage til skolebænken”. Formålet med arrangementet er at give forældre til elever på gymnasiet et lille indblik i undervisningen på gymnasiet.

Program:
19.00 Velkommen i fællesauditoriet
19.15-20.00 1. lektion
20.00-20.45 Spisefrikvarter
20.45-21.30 2. lektion 


 

Tirsdag 11. marts 2008

Jakob Holt og Henrik Fogh Rasmussen                                                

Marselisborg Gymnasium havde besøg af Jakob Holt og Henrik Fogh Rasmussen. Jakob og Henrik, der turnerer med et fælles Roadshow, var inviteret af Forældreforeningen på Marselisborg. Formålet med showet er at rokke ved danskernes fordomme om USA og at få os til at se på amerikanerne med andre øjne. Det blev en spændende aften, hvor de to oplægsholdere drillede hinanden såvel som publikum. På trods af politiske uoverensstemmelser deler de nemlig begge en smittende begejstring for det amerikanske samfund. Showet var godt besøgt af både elever og forældre samt en del af skolens lærere.


 

Tirsdag 27. november 2007

AnimaliA. Du er en vandabe!

Dette noget overraskende udsagn var, hvad museumsinspektør Jan Larsen fremkom med under aftenarrangementet på Naturhistorisk Museum, som Forældreforeningen stod for den 27. november 2007.  

På museet kan man for tiden se en særudstilling, hvis budskab er, at det absolut ikke er intelligent design, der står bag evolutionen af de fleste dyrearter i dag. Som Jan Larsen udtrykte det: ”Den stakkels abe, som pludselig hoppede ned af træet og rejste sig op på to ben dér ude midt på savannen”. Hvilken fordel skulle den dog have af det? Savannens græs er ikke fordøjeligt. De dyr på savannen, som vi kunne leve af, kan den stakkels lille tobenede abe ikke fange, men til gengæld er der en masse farlige dyr, som lever af de dyr, vi gerne vil leve af – den lille tobenede abe ville have meget svært ved at forsvare sig mod dem.

Efter rundvisningen og foredraget var Forældreforeningen vært med et lille traktement med ost, rødvin og kaffe i museets kantine, hvor Jan Gruwier Larsen måtte uddybe mange af de berørte emner og kommentere på evolutionens sære resultater. En spændende aften, som gav stof til eftertanke.


 

Torsdag 19. april 2007

Tilbage til skolebænken

Man kunne som forældre gå i gymnasiet for en aften og deltage i et par typiske undervisningslektioner med skolens lærere. Man kunne f.eks. vælge at gå til biologi og høre om genetik og arvelighedslære eller i kemi få den nyeste viden om fedtstoffer. I fysik blev vi introduceret til, hvordan man kan bestemme universets alder. Der var mediefag med filmanalyse, samfundsfag om EU og i matematik handlede det om retfærdighed og mandatfordeling. I almen studieforberedelse blev forældrene præsenteret for forholdet mellem den naturvidenskabelige teori og tro.

I frikvarteret gik snakken livligt over et glas rødvin og spændede ost. Aftenen var velbesøgt, og bestyrelsen blev opfordret af flere til at gentage arrangementet. Vi regner således med at planlægge en lignende aften.


 

Onsdag 1. februar 2006

Kulturcafé om Sting

Vurderings- og salgsdirektør og auktionarius hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

TV vært i en række udsendelser:, Hvad er det værd?, Guld på godset, Antikduellen , Kunstquiz, auktionshuset osv.

student fra Marselisborg Gymnasium 1989