Almen studieforberedelse

Psykologi som videnskab trækker både på forskningsmetoder inden for det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelig og det humanvidenskabelige fakultet. Faget psykologi er derfor et forskningsmetodisk MEGET bredt fag, der er mange fordele ved at inddrage i AT-projekter. Netop fordi faget kan optræde inden for alle de tre hovedområder – naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora – er det et godt samspilsfag for ALLE andre gymnasiale fag. Herunder nævnes nogle eksempler fra AT eksamensforløbet 2014, som havde overemnet ”Mad og mennesker”, hvor underemnerne kunne være alt fra fedme, spiseforstyrrelser, arv og miljø, kost og motion, livsstilsygdomme til lykke, madkunst, speltmødre og flygtninge. Her spiller psykologi især godt sammen med fagene biologi, bioteknologi, idræt, dansk, engelsk, samfundsfag og naturgeografi.
Mad og mennesker: 

  • Psykologi og biologi: ”Hvordan kan det være, at nogle mennesker undlader at indtage mad?”
  • Psykologi og engelsk: ”Hvorfor spiser amerikanske børn så meget?”
  • Psykologi og dansk: ”Hvorfor og hvordan bruger individet mad til at iscenesætte sig selv?”
  • Psykologi og dansk: ”Hvilken rolle spiller maden for lykkefølelsen hos det senmoderne individ?”
  • Psykologi og bioteknologi: ”Hvilken metode er bedst i stand til at afhjælpe et forkvaklet forhold til mad?”
  • Psykologi og billedkunst: ”Hvorfor og hvordan er kunstværker, der iscenesætter mad på en grænseoverskridende måde, så svært tilgængelige for modtageren?”

Dette er kun et lille udpluk af et utal af muligheder for at lave samarbejde på tværs af fagene og emnerne. Netop fordi psykologi har mennesket som sit genstandsfelt, er det faktisk kun fantasien og det gode spørgsmål, der sætter grænser for samarbejdsmulighederne.