Barrikaderingsinstruks

Barrikaderingsinstruks i tilfælde af skyderi på Marselisborg Gymnasium

 

Ved indtrængen af en bevæbnet person:

 • Underret alle omkring dig om truslen
 • Alarmér politi, ring 112
 • Alarmér kontor på 86266200
 • Gå ind i nærmeste lokale og lås døren
 • Placér jer, så I ikke er synlige fra gange o.l.
 • Blokere indgang til lokalet ved f.eks. at bruge ryggen til en stol som stopper for håndtaget og ved at skubbe borde hen mod døren.
 • Luk vinduerne
 • Undgå al støj
 • Forbliv i lokalet indtil enten politi eller en skoleansat person kalder jer ud

Barrikaderingsinstruks i tilfælde af skyderi på Marselisborg Gymnasium

Ved indtrængen af en bevæbnet person:

 • Underret alle omkring dig om truslen
 • Alarmér politi, ring 112
 • Alarmér kontor på 86266200
 • Gå ind i nærmeste lokale og lås døren
 • Placér jer, så I ikke er synlige fra gange o.l.
 • Blokere indgang til lokalet ved f.eks. at bruge ryggen til en stol som stopper for håndtaget og ved at skubbe borde hen mod døren.
 • Luk vinduerne
 • Undgå al støj
 • Forbliv i lokalet indtil enten politi eller en skoleansat person kalder jer ud