Besøg af politiet

Onsdag den 5. oktober fik Marselisborg Gymnasium besøg af politiet. De venlige og vidende politimænd fortalte om, hvordan du som elev, passer på dig selv, dine penge og din identitet i cyberverdenen.
Besøget blev afviklet som fællesarrangement for alle 3.g klasser.

Tekst og foto: Per Fløng