Besøg fra Forældreskolen

22/2 2022  Torben Hviid

Endeligt lykkedes det at få gennemført vores besøg fra Forældreskolen, efter en aflysning og en udsættelse kunne vi endeligt få sat navn på morderen. Vi havde en herlig formiddag med 9Q og deres lærer Hans. Eleverne lærte at oprense DNA og lave en DNA profil der kunne bruges til at udpege en gerningsmand til en voldtægt. De kommende dage får vi besøg af 9 X,Y og Z, så håber vi de kommer til samme resultat – og så selvfølgeligt at vi ser mange af dem til næste år i 1g.