Besøg hos svineproducent

Elever fra 2se2 og 2bk1 var i uge 20 på ekskursion til en svineproducent i Messing tæt ved Skanderborg.

Besøget indgår i forløb i biologi, hvor der undervises i problemstillinger i den danske svineproduktion omkring resistensudvikling, flokmedicinering, dyrevelfærd og forurening af de indre danske farvande på grund af udledning af kvælstof.

Tekst og foto: Per Fløng