Besøg i væksthusene med 1bk2

Biologi-faggruppen afholdt d. 18. dec. 2023 lektionsstudier i væksthusene sammen med 1bk2.
Eleverne undersøgte, hvordan forskellige plantearter kan tilpasse sig forskellige leveforhold.

Tekst og foto: Per Fløng