Bestyrelse

Den overordnede ledelse af Marselisborg Gymnasium ligger hos skolens bestyrelse, mens den daglige ledelse varetages af skolens rektor i samarbejde med tre uddannelseschefer.

I henhold til vedtægterne består bestyrelsen af i alt ni medlemmer, fordelt med fem udefrakommende, to medarbejder og to elever. Eleverne udpeges af elevrådet, og medarbejderne (som hidtil har været lærere) vælges af og blandt samtlige skolens medarbejdere. 

Af de fem udefrakommende medlemmer udpeges ét af Aarhus byråd, medens de fire øvrige udpeges af et såkaldt udpegningsråd. Da det er et ministerielt krav, at der blandt de udefrakommende medlemmer skal være personer, der har erfaring fra erhvervsliv, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor, omfatter udpegningsrådet blandt andet borgmesteren i Aarhus, rektor for Aarhus Universitet og formanden for Erhverv Aarhus. 

Bestyrelse

Bestyrelsesformand

EOJ

Erik Østergaard Jensen
28 99 25 76 eoj@mbg.au.dk

Rektor

Kirsten Skov

86266202
20255291