Flytning

Bogdepotet flytter fra pavillonen til den gamle bygning