BioADag

15. januar 2020 af Per Fløng og Torben Hviid

Onsdag den 15.1 tilbragte alle elever med biologi eller bioteknologi på A-niveau traditionen tro på Aarhus Universitet. Her blev de præsenteret for 4 forelæsninger i den nyeste forskning indenfor biologiske emner. 

Dagen arrangeres i et samarbejde mellem bioscience og biologerne på Marselisborg Gymnasium og kører nu på 7. år. Eleverne besøger universitetet både i 1, 2 og 3.g og når således op på 12 forelæsninger på et højt fagligt niveau. Du kan læse mere om foredragene i år og de tidligere år på linket:
https://scitech.au.dk/service/besoeg-af-marselisborg-gymnasium-paa-au/ 

Eleverne stiftede også bekendtskab med de forskellige uddannelser med biologisk baggrund man har på universitetet og to studerende fortalte om deres tanker omkring valget af uddannelse.