Biologiens bidrag til arkæologien

Før jul var 3bk2 på besøg på Moesgaard Museum. 

Vi startede ud med et foredrag fra Palæobiolog ph.d. Renee Enevoldsen som kunne fortælle hvordan man ved hjælp af pollenanalyser kan rekonstruere det miljø f.eks. Hammerumpigen voksede op i. Biologerne kan også fortælle, hvad Grauballemanden og Tollundmanden fik i deres sidste måltid hhv. 290 og 384 f.v.t. Gennem udgravning af latriner fra vikingetiden har man kortlagt hvad vikingerne spiste og hvilke indvoldsorme de bar rundt på. Meget spændende var det også at høre, hvordan man har kunnet rekonstruere stenaldermanden Ötzis sidste 33 timer ved hjælp at pollen fra hans tarme, inden han sandsynligvis blev myrdet i Alperne.

Efter foredraget gik eleverne ud i udstillingen hvor de arbejdede med evolutionstrappen og menneskets evolution i mindre grupper.

Tekst: Torben Hviid

Foto: Per Fløng