Bioteknologi som gymnasiefag

17. januar 2014 af Mie Lindeman Olsen

To nye evalueringer, som er foretaget dels af Undervisningsministeriet og dels af Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet, skal bl.a. danne baggrund for en politisk beslutningsproces, hvorvidt faget skal permanentgøres på lige fod med andre mere traditionelle gymnasiefag som kemi, biologi, dansk osv. 

Evalueringerne viser bl.a. at faget tiltrækker især piger og at en af de store faktorer for den store tiltrækning på pigerne er, at faget er meget anvendelsesorienteret og behandler emner, som mange støder på i deres hverdag. Det er desuden vigtigt for mange elever, der vælger studieretningen med bioteknologi, at den er direkte adgangsgivende til en lang række naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige videregående uddannelser, så eleverne slipper for at bruge tid på at supplere fag op, som de mangler til deres drømmeuddannelse efter gymnasiet. 

Den fulde version af evalueringerne kan læses på følgende hjemmeside: uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Gym/2014/Jan/140108-Bioteknologi-er-populaert-blandt-gymnasieelever 

I forbindelse med evalueringerne og den nylige omtale af faget i dagspressen blev Camille Reese og Katrine Tjustrup fra nuværende 3.BM samt lektor Mie Olsen interviewet af P4-Østjylland mandag d. 13. januar. Hør, hvad pigerne har at sige om faget på  www.dr.dk/radio/ondemand/p4aarhus/p4-morgen-4619 (Gå til dette tidspunkt i udsendelsen: 03:08:37). 

Mie Lindeman Olsen