Brandinstruks

Alarmér

Ved brand alarmerer den der opdager branden, skolens kontor på 86266200 og brandvæsenet pr. telefon 112 og afgiver melding til alarmcentralen om:

 • Skolens navn: Marselisborg Gymnasium
 • Adresse: Birketinget 9, Århus C
 • Tilskadekomne
 • Hvad brænder og hvor
 • Skolens telefonnummer 86266200
 • Hvem ringer (opgiv dit navn)
Rednings- og slukningsarbejde
 • Alarmér personer i de brandtruede dele af bygningen
 • Alarmér resten af skolen ved igangsætning af brandalarm
 • Alarmér brandvæsnet pr. telefon, tast 112 og afgiv melding
 • Red direkte truede personer
 • Bekæmp ilden, hvis muligt med de tilstedeværende slukningsmidler
Evakuering

Lærerne skal samles med deres klasse/hold på boldbanen så der kan afgives meddelelse til brandvæsnet om eventuelle personer, der ikke er kommet i sikkerhed.

Vis vej

Brandvæsenet skal ved ankomst straks underrettes om brandens placering, omfang, art, mm.

Brandinstruks for Marselisborg Gymnasium:

Alarmer

Ved brand alarmerer den der opdager branden, skolens kontor på 86266200 og brandvæsenet pr. telefon 112 og afgiv melding til alarmcentralen om:

 • Skolens navn: Marselisborg Gymnasium
 • Adresse: Birketinget 9, Århus C
 • Tilskadekomne
 • Hvad brænder og hvor
 • Skolens telefonnummer 86266200
 • Hvem ringer (opgiv dit navn)

Rednings- og slukningsarbejde

 • Alarmér personer i de brandtruede dele af bygningen
 • Alarmér resten af skolen ved igangsætning af brandalarm
 • Alarmér brandvæsnet pr. telefon, tast 112 og afgiv melding
 • Red direkte truede personer
 • Bekæmp ilden, hvis muligt med de tilstedeværende slukningsmidler

Evakuering

Lærerne skal samles med deres klasse/hold i den gamle skolegård og boldbanen så der kan afgives meddelelse til brandvæsnet om eventuelle personer, der ikke er kommet i sikkerhed.

Vis vej

Brandvæsenet skal ved ankomst straks underrettes om brandens placering, omfang, art, mm.