Smittehåndtering

Håndtering af smittetilfælde med Covid-19 på Marselisborg Gymnasium.

1.       Har en elev eller medarbejder været i kontakt med person (under 1 meters afstand i mindst 15 minutter), der er konstateret smittet med Covid-19, skal denne elev eller medarbejder straks tage initiativ til selv at blive testet. Eleven eller medarbejderen skal give besked til skolen (rektor), blive hjemme og overgå til virtuel undervisning. Så snart negativt svar er modtaget, skal dette meddeles skolen, og elev eller medarbejder overgår til almindelig undervisning.

2.       Konstateres en elev eller medarbejder smittet, skal dette straks meddeles skolen. Har denne symptomer, sygemeldes han/hun, ellers overgår vedkommende til virtuel undervisning. Skolen påbegynder straks smitteopsporing og sender potentielt smittede hjem til testning og virtuel undervisning. Har den smittede ikke symptomer, kan han/hun starte på skolen igen efter 7 dage. Har vedkommende symptomer, skal vedkommende være symptomfri i 48 timer, hvorefter skolegang kan genoptages.

redAarow Coronahåndtering