Donaid kampagnen

Den 11. marts havde klasserne 2sb, 1bm, 2td og 3mb – alle med biologi på A-niveau – besøg af nogle medicinstuderende fra Donaid kampagnen.