Ekskursioner

Det historiske Aarhus

Som introduktion til et kronologiforløb om danmarkshistorien var 1bm og 1sb i januar på ekskursion til Aarhus Domkirke og Vikingemuseet på Skt. Clemens Torv.

Ekskursionen indledtes med en byvandring, hvor temaet var vikingetidens Aarhus. I vikingetiden var Aarhus omgivet af en vold samt palisade og en voldgrav. Volden blev opført omkring 934 og blev senere forstærket, sandsynligvis af Harald Blåtand.

Fra Immervad – det gamle vadested – gik vi op ad Skt. Clemens Stræde. Man mærker her en klar stigning i gadeniveauet. Kort før vi nåede op til Skt. Clemens Torv, gik vi ned ad en smal stentrappe, der fører ned til åen. Den markante højdeforskel mellem Skt. Clemens Stræde og Åboulevarden er i dag et vidnesbyrd om, at Aarhus i vikingetiden var omkranset af et voldanlæg. 

Stentrappe

Fra foden af trapperne bevægede os nu ned langs Aarhus Å indtil Harald Skovbys Gade, hvor vi drejede op mod domkirken. Her kan man atter fornemme en højdeforskel mellem Åboulevarden og Kannikegade og få en oplevelse af, hvordan volden fortsat præger bybilledet. 

Harald Skovbys Gade

Efter denne byvandring var det tid til at besøge vikingemuseet og domkirken. Begge steder skulle eleverne løse opgaver, som omhandlede væsentlige aspekter af danmarkshistorien. På Vikingemuseet skulle eleverne med udgangspunkt i de udstillede genstande redegøre for centrale temaer i vikingetidens verden – handelsforbindelser og religiøse forestillinger.

      

     

 Kværnstensfragment
 Slavisk importkeramik

 

Religiøse genstande

Hørningstenen

I domkirken skulle eleverne arbejde med analyse-opgaver, der omhandlede tiden omkring reformationen i Danmark. I den ene opgave skulle eleverne foretage en historisk analyse af et kalkmaleri – ”Allehelgensbilledet” fra sidst i 1400-tallet med henblik på at belyse religiøse forestillinger i katolsk kristendom omkring år 1500, dvs. før reformationen i Danmark.

Allehelgensbillede

I den anden opgave skulle eleverne foretage en sammenlignende historisk analyse af Biskop Niels Clausens gravsten (ca. 1520) og biskop Mads Langs’ gravsten (ca. 1557) med henblik på at belyse, hvordan de fremstiller sig selv. Niels Clausen var biskop af Aarhus i årtierne op til, at reformationen tog sin begyndelse i Danmark (biskop 1490-1520), og Mads Lang var Aarhus’ første biskop efter reformationen i 1536 (biskop 1537-1557). 

 

Biskop Niels Clausen
 Biskop Mads Lang

Analysen havde altså til formål at undersøge, om tiden før og efter reformationen kan aflæses i såvel klædedragten som den kunstneriske udførelse af gravstenene. Afslører forskelle i fremstillingsmåden den forudgående kirkekamp?

Eleverne præsenterede deres konklusioner i  korte oplæg i det efterfølgende historiemodul.

Og der var megen glæde.

    

/PN 21-01-2015