Elevsamtaler

   

 Tråden fra 1g-samtalerne og udviklingen fra “et anderledes klassebillede” til “klassespejlet” tages op igen.
Samtalerne føres efter , og der føres referat, som teamlærerne deler på den lukkede klassekonference.