Elevråd

Elevrådet er bindeleddet mellem elever og ledelsen og varetager elevernes interesser.

Sammensætning:

Består som udgangspunkt af to repræsentanter fra hver klasse.

Samarbejdsrelationer:

Elevrådet er repræsenteret i FU og i kantineudvalget og har jævnlige møder med rektor.