Studieretning med engelsk spansk og tysk

Denne studieretning er for dig , som har lyst at kommunikere internationalt
I både spansk, engelsk og tysk kommer du op på et højt sprogligt niveau, og igennem det mundtlige og skriftlige arbejde med selve sproget, fiktions- og sagprosatekster, billeder, film og andre udtryk får du et indgående kendskab til historie, kultur, og samfundsforhold og til sammenhængen mellem tre af de vigtigste og mest udbredte sprog i den vestlige verden. Du får forståelse for engelsk, spansk og tysk livstil, og du lærer at kommunikere med mennesker i mange forskellige lande.

til videregående uddannelser med denne studieretning. Tast selv eventuelle valgfag ind.

 • Engelsk

  Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold. Faget omfatter anvendelse af engelsk i tale og skrift og en teoretisk viden om fagets stofområder. Det er formålet med undervisningen, at eleverne opnår evne til at forstå og anvende det engelske sprog, således at de kan orientere sig og agere i en globaliseret verden. Det er formålet, at eleverne opnår viden om britiske, amerikanske og andre engelsksprogede landes samfundsforhold og kulturer.

  Læs mere

 • Tysk

  Der er mange gode grunde til at lære tysk. Tysk tales af ca. 100 mio. mennesker fordelt på flere lande i Centraleuropa. Danmark er tæt knyttet til Tyskland både kulturelt og økonomisk. Berlin og Hamburg er kulturelle kraftcentre, og Tyskland er Danmarks største handelspartner. Derfor kan du få god brug for at kende tysk sprog, kultur, historie op politik. Vi træner mundtlig og skriftlig sprogfærdighed ved at tale tysk, lytte til tysk – talt af tyskere – og ved at læse tekster og skrive om dem. Emnerne for tekstlæsningen kan fx være det moderne liv, identitet, indre og ydre rejser, storbyen, livets gang i det delte og det genforenede Tyskland, men også om Tyskland før 1945.

  Læs mere

  tysk