Studieretning med engelsk A, spansk A og psykologi B

I spansk og engelsk kommer du op på et højt sprogligt niveau og igennem det mundtlige og skriftlige arbejde med selve sproget, fiktions- og sagprosatekster, avisartikler, lyrik, billeder, film og andre udtryk får du en gennemgående forståelse af spansk og engelsk historie, kultur, æstetik og samfundsforhold.
I psykologien kommer du på forskellig vis til at arbejde med mennesket og dets forskellighed. Vi analyserer mennesket gennem forskellige personlige, biologiske, samfundsmæssige og kulturelle parametre og diskuterer herigennem både vores ensartethed og vores mangfoldighed.

til videregående uddannelser med denne studieretning. Tast evt. selv valgfag ind.

 • Engelsk

  Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold. Faget omfatter anvendelse af engelsk i tale og skrift og en teoretisk viden om fagets stofområder. Det er formålet med undervisningen, at eleverne opnår evne til at forstå og anvende det engelske sprog, således at de kan orientere sig og agere i en globaliseret verden. Det er formålet, at eleverne opnår viden om britiske, amerikanske og andre engelsksprogede landes samfundsforhold og kulturer.

  Læs mere

 • Psykologi

  Hvordan er vores identitet skabt? Hvorfor udvikler vi os forskelligt? Hvad er en rigtig mand? Er mordere født onde? Hvorfor lider så mange mennesker af en depression? Hvordan opstår fordomme? Kan man selv gøre noget for at forbedre sin intelligens? I psykologi undrer vi os over, hvorfor vi mennesker tænker, handler og føler, som vi gør. Vi stiller spørgsmål og forsøger gennem casestudier og forskellige teorier at besvare disse. Og så tager vi ud i den virkelige verden og interviewer, observerer og laver små forsøg med rigtige mennesker.

  Læs mere

  ps