Europe at Work

31. oktober 2019 af Stine Nue Mikkelsen.

Eleverne spillede et online baseret spil ”Europe at Work”, hvor de skulle forsøge at få vedtaget et fælles direktiv om arbejdskraftens fri bevægelighed i EU.

Eleverne fik forskellige roller, der skulle repræsentere lande, ministerråd, kommission, parlament, lobbyister og fagforeninger. Det hele blev dækket skarpt af journalisterne fra de fiktive mediehuse.

Dagen sluttede desværre med, at landene ikke kunne blive enige, og kommissionen måtte derfor opgive at få vedtaget et nyt direktiv.