Fællestime med Anders Ladekarl

Anders Ladekarl, generalsekretær for Røde Kors i Danmark, holdt et spændende oplæg for 2.g-4.g i 2. modul. 
Foredraget handlede om Røde Kors’ mange aktiviteter i verden, og Anders Ladekarl fortalte om de mange vigtige projekter, som de er involveret i. Han fortalte også om små projekter, der er i Danmark drevet af unge.  Efter oplægget var der en god, lang kø foran vores lokale medlemmer af Ungdommens Røde Kors, der tog mod tilmeldinger som frivillig til indsamlingen den 3/10. Hvis vi får samlet meget ind – og er heldige, kan vi som skole vinde en “musikfestival” med 4 aktuelle kunstnere. Husk at man kan melde sig som indsamler på: https://www.rodekors.dk/