Fag

Nedenfor ses en liste over de enkelte fag på studieretningen (samt niveau)

Grundforløbet: 

I grundforløbet er fagene almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb (læs mere her) placeret. Desuden er der i grundforløbet undervisning i fagene dansk, engelsk, matematik, samfundsfag og idræt, og der er studieretningsdage, hvor eleverne kan vælge forskellige studieretninger inden de træffer deres endelige studieretningsvalg.

Valg:

KuC er et kunstnerisk fag – billedkunst C, drama C, mediefag C eller musik C.

Læs specielt om .

Adgang til videregående uddannelser:

Her kan du se, hvilke uddannelser denne studieretning giver direkte adgang til. Bemærk at du selv skal taste sprog2-valget og andre valgfag ind. Adgang til andre uddannelser kan opnås gennem gs-kurser.