Fag

Nedenfor ses et diagram over de enkelte fag på denne studieretning og fagenes niveau. Diagrammet et eksempel på, hvordan fagene kan fordeles over de tre gymnasieår.
Bemærk at der også udbydes en studieretning med matematikA kemiB og FysikB.

Grundforløbet: 

I grundforløbet er fagene almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb placeret. Desuden er der i grundforløbet undervisning i fagene dansk, engelsk, matematik, samfundsfag og idræt, kunstnerisk fag og sprog2, og der vil være studieretningsdage, hvor eleverne kan vælge forskellige studieretninger inden de træffer deres endelige studieretningsvalg.

Valg:

Sprog2 er et af sprogfagene fransk begyndersprog A, fransk fortsættersprog B, spansk begyndersprog A, spansk fortsættersprog B og tysk fortsættersprog B.  

KuC er et kunstnerisk fag – billedkunst C, drama C, mediefag C eller musik C.

Læs specielt om .

Adgang til videregående uddannelser:

Her kan du se, hvilke uddannelser denne studieretning giver direkte adgang til. Bemærk at du selv skal taste sprog2-valget og andre valgfag ind. Adgang til andre uddannelser kan opnås gennem gs-kurser.