Fibertype

Musklen består af muskelfibre, der igen er opbygget af bundter af proteintråde – kaldet myofibriller. Myofibrillerne består af kontraktile proteiner – actin og myosin. Når muskelfiberen aktiveres fra nerven, dannes der kortvarigt små molekylære “tværbroer” mellem actin- og myosinstrukturerne. Disse små tværbroer er bevægelige, og når tværbroerne alle vipper i den samme retning, medfører det en sammentrækning af musklen og dermed musklens kraftudvikling. Det er små forskelle på myofibrilniveau, der afgør typen af muskelfiber. De langsomme muskelfibre kaldes ST (eller “røde”, oxidative fibre), mens de hurtige fibre yderligere kan opdeles i FTa (“hvide”, intermediære fibre) og FTb (“hvide”, glykolytiske fibre). Oxidativ henfører til at fibrene har egenskaber, der fremmer det aerobe stofskifte (tilvejebringelse af energi vha. ilt), og de oxidative fibre er de mest udholdende. “Glykolytisk” betyder, at fibrene især anvender anaerobe processer (uden ilt), når der skal udvikles energi til muskelsammentrækning. De intermediære fibre er en mellemting mellem ST og FTb fibrene, og har således både udholdende og hurtige egenskaber. I enhver muskel ligger fibre fra disse tre grupper blandet. Fordelingen af de forskellige muskelfibertyper varierer, idet der er forskel på muskler, men også individuelle forskelle, hvor nogle mennesker har en relativt større andel ST fibre, mens andre har en relativt større andel FTa/FTb fibre i en given muskel.

Du vælger en idræt eller din lærer bestemmer.

  1. Hvilke fibertyper bruges primært under en kamp i den valgte idræt?
  1.  Begrund dit valg ud fra kampsituationer og forklar de karaktertræk den valgte fibertype har.

Kilde: DIF styrketræningshæfte som findes elektronisk på internettet

Opgaven afleveres efter timen til din idrætslærer på lectio.

God fornøjelse