Filo på tur: “Det akademiske kvarter”

Torsdag den 22. november var skolens to filosofihold på besøg på Filosofistudiet på Aarhus Universitet. Her stod den stod på tre stive timers forelæsning om Rousseaus politiske ideer om det gode samfund, menneskerettigheder og kras liberalismekritik. Vi fik trænet både tankevirksomhed og koncentrationskompetencen, men også snuset til hverdagslivet som universitetsstuderende – og nogle fik da også lige repeteret en del pensum i både historie, samfundsfag og dansk udover filosofihistorien naturligvis. Og ikke mindst blev vi introduceret til konceptet ”det akademiske kvarter”.

Tekst og foto: Marie Louise Sibast