Filosofi

Filosofi tager som udgangspunkt fat i det, de andre fag har svært ved at arbejde med. Enten fordi det ikke hører til i et bestemt fag, eller fordi de ikke kan finde ud af, hvordan de skal arbejde med det. I filosofi kan man arbejde med næsten alt fra forskellige vidensområder. Nedenfor er der eksempler på nogle ting, man typisk beskæftiger sig med i filosofi. Filosofi tager normalt udgangspunkt i konkrete spørgsmål og problemer. Filosofi er et tekstlæsnings- og diskussionsfag. Det er et c-niveau med ca. 1,5 modul pr. uge.

Erkendelsesteori

 • Hvordan erkender vi?
 • Hvad er forholdet mellem verden, som den fremstår for os og verden i sig selv? (Farver)
 • Kan man erkende det, der ligger uden for tid og rum? (Sjælen, Gud…)
 • Kan vi have sikker – ubetvivlelig – erkendelse?
 • Er der en reel forskel på at tro og at vide?

Metafysik

 • Hvad er til, og hvordan er det til? (Ontologi – læren om det værende, for så vidt som det er)
 • Har mennesket en fri vilje?
 • Har mennesket en sjæl?
 • Hvornår er vi døde?

Videnskabsfilosofi

 • Hvad er videnskab, og hvad er videnskabernes metode?
 • Afdækker videnskaben verden, som den er? (Findes elektroner i virkeligheden?)
 • Kan psykologi reduceres til neurofysiologi?
 • Hvorledes opstår bevidsthed?

Religionsfrihed

 • Hvordan kan det ondes eksistens forklares?
 • Er Gud død? (Er alt så tilladt?)
 • Kan religion og videnskab forenes?
 • Er religion kun et magtredskab, der skal hjernevaske os og gøre os til slaver?

Etik

 • Findes der eviggyldige moralbegreber?
 • Er abort forkert? (Er forsterdrab?)
 • Kan moral og etik begrundes med fornuften, eller er de helt tilfældige?

Politisk filosofi

 • Hvorfor skal flertallet bestemme? (Var det ikke bedre, at det var de klogeste?)
 • Kan vi både have frihed og lighed?
 • Hvorfor er vores samfund indrettet, som det er?
 • Er politiske ideologier et gode eller et onde?

Argumentations teori

 • Hvad er et argument?
 • Hvad er en fejlslutning?
 • Hvornår er argumenter logisk gyldige, hvornår er de bare noget vrøvl?