Finansiering

Marselisborg Gymnasiums finansieringsmodel

Marselisborg Gymnasium har valgt en model til finansiering af studieture, som kombinerer elevernes egenbetaling med penge, som eleverne selv tjener. Eleverne indbetaler 6000 kr. til deres studieture og tjener resten af pengene selv. Begrundelsen for dette valg er todelt. For det første er modellen, efter gymnasiets vurdering, mere socialt afbalanceret, da modellen ikke fordrer en stor forældrebetaling fra starten. For det andet får eleverne selv en aktie i deres studietur, da de ofte vil skulle arbejde, hvis turen er dyrere end det fastsatte beløb.