Fødevareteknologi

Torben hviid

Lærerne Grete Carstensen (samfundsfag) og Torben Hviid (biologi/naturgeografi) deltog i indvielsen. Centret samler en meget stor ekspertise indenfor landbrug og fødevarer i meget bred forstand. Det kan dreje sig om emner fra bioteknologi, dyrevelfærd til produktion af biobrændsel og biogas, samt smagsoplevelserne i maden, emner der lægger op til mange mulige tværfaglige forløb og som passer fint i sammenhæng med vores samarbejde med Danisco omkring fødevaresikkerhed. Ideen er at få koblet den teoretiske undervisning fra klasselokalet med den virkelige verden og vise hvordan den faglige viden bruges på mange forskellige områder og frem for alt at det tværfaglige bliver mere og mere vigtigt i det private erhvervsliv. Vi fik mange gode kontakter bl.a. med Knowledge center for agriculture.