Fokusområde 2019/20

Hovedfokusområdet for dette skoleår (2019/20) er skriftlighed.
 
Der arbejdes med at implementere en fælles plan for elevernes progression med skriftlige opgaver frem mod studieretningsopgaven i 3g.