Fokusområder 2017/18

Reformimplementeringsgrupper.

  • 130 timers pulje
  • Formativ evaluering
  • Karrierelæring
  • SRP fra skriftlighed til mundtlighed
  • Værdier