Foredrag med en munk

Onsdag den 30. november var alle psykologiholdene samlet til fællestime i auditoriet hvor vi hørte et foredrag af Gaura Nitai Das, som er tidligere Hare Krishna munk.
Foredraget handlede om hvordan vi lever vores liv og finder mening i det, hvilket har fyldt meget for Gaura de seneste 10 år som munk. Han fortalte om en levevis og filosofi, der er meget anderledes, end det vil ellers beskæftiger os med i undervisningen, når vi taler om det senmoderne samfund. Eleverne fik stillet deres spørgelyst om at leve så anderledes, og fik nogle konkrete bud på hvordan livet også kan opfattes. 
Tekst og foto: Sofie Grønning