Foredrag på AU

21. april 2022 Torben Hviid

Efter 2 aflysninger på grund af corona, lykkedes det endeligt at få gennemført vores traditionelle Biologi A-dag hvor alle studieretninger med Biologi A eller Bioteknologi A er til foredrag på Aarhus Universitet. Programmet kan ses på dette link: https://nat.au.dk/samarbejde/skoler-og-gymnasier/besoeg-af-marselisborg-gymnasium#c734392

Vi fik denne gang lov at låne universitetets Aula så det var fine forhold. Vi vil gerne takke professor Mikkel Schierup, Post doc. Marjan Omer, lektor Thomas Lykke-Møller og professor Tinna Stevnsner for nogle spændende foredrag og Kamilla Søndergård for tilrettelæggelsen. Vi vender tilbage næste år med 4 nye foredrag. 
Billeder af Per Fløng.