Forløb

Formidling

Formidling af svært stof er ikke en let opgave, men 2m har gjort det.
Emnerne spænder vidt, men fælles for dem alle er, at de viser, hvad naturvidenskab anvendt i virkeligheden kan føre til.

Artikel – Standardmodellen

Danmark indtager rummet

Den værst tænkelige kernekraftulykke

Iskerner

Nagasaki Bomben

Russisk spion myrdet i London

Mester Jakob

1mb udfører her en del af værket ”mester Jakob” i forbindelse med et forløb om lyd. Instrumenterne der benyttes er reagensglas med vand, hvor vandstanden omhyggeligt er beregnet fra fysikkens teorier!

SRP-eksperimenter 

Når 3.g’erne skriver SRP summer den naturvidenskablige afdeling på skolen af liv. Der laves eksperimenter som vi ellers normalt ikke har fremme. Herunder ses fx et eksperiment som kan bruges til at bestemme forholdet mellem elektronens ladning og dens masse. Dette skal bruges til en SRP om skærmteknologi. Ligeledes undersøges tyndfilmssolceller, vindmøller, inertimomenter, kræftbehandling med tunge partikler og meget andet.

Medicinsk fysik – et tværfagligt emne med biologi.

Det moderne sundhedssystem bruger del apparater, der benytter sig af fysiske principper.  

Røntgenstråling dannes når hurtige elektroner rammer stof med tungere atomer og strålingen kan absorberes igen af stof den rammer. Men måden det absorberes på afhænger af stoffets sammensætning, dvs indhold af tunge atomer. Dette udnyttes til billeddannelse i Røntgenkameraer og CT-skannere. Absorption af strålingen kan undersøges i fysiklaboratoriet.

Røntgenstråling med høj energi og stråling fra radioaktive kilder kan ligeledes bruges til behandling af forskellige kræftformer, idet kræftceller er mere følsomme over for stråling end kroppens øvrige celler.

I medicinsk fysik er der mange muligheder forsøg i laboratoriet og det sluttes gerne af med et besøg på afdelingen for medicinsk fysik på Århus Universitetshospital med fremvisning af skannere og strålekanoner.

 

Vedvarende energi

Vindenergi

Vindmøller producerer størstedelen af den grønne energi i Danmark. På dage med god vind, kan vindmøller dække hele landets elforbrug.

I fysiklaboratoriet kan man måle på vindmøllers effekt. Det kan undersøges hvordan energiproduktionen afhænger af vindhastigheden og vingerne kan drejes, ”pitches”, så man kan undersøge energiproduktionens afhængighed af vingernes vinkel i forhold til vinden. 
Det er også muligt at undersøge aerodynamikken om møllevingen, der er formet som en vingeprofil fra flyvemaskiner.

Link: Elproduktionen fra danske vindmøller online

Vindmøller online

Brint og brændselsceller

Produktion af elektricitet fra vindmøller og solceller er underlagt naturens luner. Den elektriske energi kan gemmes ved at producere brint, der kan bruges på et tidspunkt, hvor der er behov for det.

Med en brændselscelle kan elektrisk energi effektiv omdannes til brint, der kan gemmes i tanke. Brinten kan siden omdannes igen til elektricitet i brændselscellen. Så længe der tilføres brint til cellen, kan den køre og den er dermed en slags ”evigheds”-batteri.