Forløb

I studieretningen med engelsk, spansk og latin foregår arbejdet dels enkeltfagligt og tværfagligt, og der bliver blandt andet arbejdet med følgende fælles temaer:


Immigration i USA    Fag: Engelsk og spansk
  

Hvordan etablerer man en identitet på tværs af forskellige kulturer? Hvilke traumer oplever illegale flygtninge og hvordan kan disse afhjælpes? Hvilke drømme håber flygtningene at få opfyldt i USA? Og hvordan hænger lykke og levestandard sammen?

Vi undersøger immigrationsmønstre i et historisk perspektiv og kigger nærmere på, hvordan man i nutiden lever som legal hhv. illegal indvandrer i de forskellige lande. 


Unge i forkellige kulturer     Fag: Engelsk, spansk og dansk 
 

Hvordan adskiller barndommen og ungdommen i Spanien, England og Danmark sig fra hinanden?

Hvilken betydning har det for de forskellige nationaliteters identitetsudvikling?

Hvilke kulturmæssige forskelle kan spores mellem spaniere, englændere og danskere?


Blodig underholdning

   Fag: spansk og latin
  Var gladiatorkampe god underholdning for romerne og kan tyrefægtning sammenlignes med det?
Hvilke rolle spiller denne form for underholding som identifikationsgrundlag?
Vi undersøger og sammenligner disse underholdningsformer.