Forløb

Nedenfor ses nogle typiske forløb i ms-studieretningen

Social arv og ulighed

Her kigger vi på forskellige perspektiver på ulighed i et samfund – uddannelse, økonomisk og social. Endvidere kigger vi på, hvordan ulighed kan beskrives igennem eksempelvis Gini-koeficcient,  indkomstdeciler og livsindkomster.

Derudover kigger vi også på, hvordan ulighed går i arv afhængig af forældres uddannelsesmæssige baggrund og levekår. Samt på hvorfor denne reproduktion af ulighed finder sted, og hvorfor den ud fra et konfliktteoretisk og funktionalistisk synspunkt er et problem der skal løses.

Finanskrisen og de økonomiske modeller

Hvilke mekanismer medførte, at verden i 2008 oplevede den største økonomiske krise siden den 1930´erne, og hvordan har denne krise påvirket Danmarks vækst i BNP, beskæftigelse, offentligt budget og betalingsbalance. Derudover arbejder vi også med at belyse, hvorvidt der skal føres en keynesianistisk eller monetaristisk politik for at hjælpe Danmark ud af krisen. 

Her kigger eleverne specielt på, hvad der lægger til grund for de økonomiske modeller, der bruges til at lave forudsigelser omkring, hvordan den danske økonomi vil udvikle sig fremover, og hvorfor Danmarks skarpeste økonomiske hjerner tager fejl i 97 ud af 100 gange i deres økonomiske prognoser.

Brikkerne i den internationale økonomi

Igennem de sidste årtier har der forekommet et skifte i de økonomiske magtstrukturer i verden. BRIK landenes økonomi har både skabt nye muligheder og udfordringer for de traditionelle økonomiske centre i verdensøkonomien.

Denne udvikling har også haft en betydning for den tredje verden, idet BRIK landendes succes har indikeret, at der eksisterer en anden vej til økonomisk udvikling end den, som vesten hidtil har anvist. Her undersøger eleverne forskellige økonomiske nøgletal for handel og økonomi for at blive klogere på, hvilken økonomisk strategi ulande skal bruge for at forbedre deres økonomiske udvikling.

Valg og retfærdighed

Hvordan fordeles mandater til et folketingsvalg, efter at vælgere har stemt? Er det retfærdigt? Hvilke andre metoder til mandatfordeling findes, og er disse retfærdige?

Gældskrisen i EU

Gennemgang af multiplikatormodeller

Velfærdssygdomme

I hvor høj grad kan diabetes ses som en velfærdssygdom på linje med andre lignende sygdomme, og har disse sygdomme fået konsekvenser for velfærdens ressourceanvendelse?

Partivalg og holdninger

Her bruger vi forskellige teorier til at forklare moderne vælgeradfærd. Er det eksempelvis postmaterielle issues, partiledersympati eller forældres holdninger, der er afgørende for, hvor krydset bliver sat.

Derudover laves der også feltarbejde, hvor eleverne foretager deres egen spørgeskemaundersøgelse, for herefter rent statistisk at efterprøve, hvor stor betydning køn, alder, uddannelse og holdninger har på en persons partivalg.