Forløb

Undervisningen på bk-studieretningen rummer naturvidenskab på alle niveauer – fra mikroniveau til et globale perspektiv. Der vil både være tværfaglige forløb mellem biologi og kemi, men også samspil med andre fag.

Eksempler på forløb:


Blod, sved og tårer

    Fag: biologi og kemi
  Kropsvæsker er afgørende for kroppens funktion og evne til at præstere – f.eks. ilttransport, afkøling og hormonregulering. Og derfor er kemiens viden om ligevægte, stoftransport og reaktionshastigheder nødvendige at forstå. Vi tester vores viden eksperimentelt med os selv som forsøgskaniner – hvorfor kan sportsudøvere f.eks ”møde muren”?

Resistente bakterier

    Fag: biologi og kemi
 

Der er forskere, der mener, at vi om få år kan dø af helt simple sygdomme som halsbetændelse. Et stigende antal bakterier bliver nemlig resistente overfor den nødvendige medicin. Kemisk ser vi på, hvordan de forskellige former for antibiotika er opbygget samt på udviklingen af nye former for medicin. Biologisk skal vi forstå det kapløb, som vi har mod bakterierne. Hvordan udvikler de resistensen? 


Kriminalitet 

   Fag: biologi og samfundsfag 
    Der er mange aspekter at se på, når vi sætter fokus på kriminalitet – og kobler man biologi og samfundsfag, bliver det rigtig spændende. Hvor biologien kan bruges aktivt i opklaring  af kriminelle handlinger med eksempelvis DNA-fingeraftryk er samfundsfag centralt for at forstå både gerningsmænd og de samfundsmæssige konsekvenser af forebyggelse og straf.