Forløb

I studieretningen samfundsfag og engelsk og arbejder fagene sammen om forståelsen af emner inden for de engelsksprogede kulturområder. Et eksempel er ‘amerikansk politik’. For at opnå en forståelse for dette vil der blive gået i dybden med kulturelle og samfundsmæssige forhold i USA. Hvilket ideologisk grundlag er USA fx. bygget på, og hvilken rolle spiller ideologierne i dag i amerikansk politik? Og hvilke faktorer kan forklare, at amerikanerne vælger de præsidenter, de gør?
Storbritannien er også interessant at se nærmere på. Her vil oplagte emner være Brexit og hooliganisme.
På studieretningen vil der også være plads til tværfagligt samarbejde med andre fag. Et samarbejde mellem matematik og samfundsfag er obligatorisk.

Eksempler på forløb:


Young Dystopian Literature    Fag: Samfundsfag og engelsk
    Hunger Games og Divergent er frontløbere i genren Young Dystopian Literature, der tager udgangspunkt i en voksende frygt for globale problemer som krig, fattigdom, teknologisk overtag, forurening og global opvarmning, og via det analytiske tværfaglige arbejde mellem samfundsfag og engelsk opnår man dybere indsigt i hvilke aktuelle tilstande der giver udslag i litteraturens verden.

Amerikansk Politik   Fag: Samfundsfag og engelsk
   Amerikansk politik har en betydning for os alle. På denne studieretning arbejder vi med at forstå, hvordan og hvorfor amerikanerne træffer bestemt valg – både præsidenten og befolkningen. Hvad ligger fx. til grund for, at en del af den amerikanske befolkning bakker op om Trump, og hvorfor har de svært ved at forstå den skandinaviske socialdemokratisme? Engelsk giver indblik i amerikanske værdier og sociale forhold, hvor samfundsfag går i dybden med de aktuelle problemstillinger der optager amerikanerne, og ser nærmere på hvorfor det kan være så svært at få politiske ændringer igennem det politiske system.

Identitetsdannelse   Fag: Samfundsfag og engelsk
   Hvilke forskelle og ligheder er der på identitetsdannelsen i det sen-moderne samfund i fx. Danmark, USA og England. Og hvilken rolle spiller sociale medier heri i de forskellige lande?
Emnet ‘social arv’ vil også være oplagt at gå i dybden med. I den forbindelse vil de respektive velfærdsmodeller i USA og Danmark blive sammenlignet og deres betydning for den negative sociale arv, vil blive undersøgt. Er denne overhovedet så meget mindre i Danmark, som det vil være oplagt at forvente?